Kontakt
 Strona główna  |  Kontakt 

Rachtan Art Restauro Sp. z o.o.
ul. Modrzewiowa 10b, 30-224 Kraków
e-mail: biuro@rachtan.eu

Adam Rachtan – Prezes Zarządu
Agnieszka Bohan-Strumińska – Vice Prezes Zarządu, tel.: 509 845 201
Anna Rachtan-Gąstoł – Vice Prezes Zarządu, tel.: 500 216 331
Tomasz Jałowiecki – kierownik ds. organizacyjnych, tel.: 503 783 852

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 200 000 zł
KRS 0000204816
REGON 350078146
NIP 677-004-67-45


Pracownicy