O firmie
 Strona główna  |  O firmie 

Historia firmy

ZoomJako absolwent krakowskiej ASP, po uzyskaniu dyplomu w 1967 roku, mgr Adam Rachtan podjął się samodzielnie pierwszych realizacji konserwatorskich. Nawiązał wówczas współpracę z pomocą techniczną – rodziną Nawieśniaków, twórców ludowych z Olszówki k. Rabki – znakomitymi snycerzami i pozłotnikami z wieloletnia praktyką u konserwatora P. Strojnego.

W następnych latach Adam Rachtan rozszerzył swoją działalność zapraszając do współpracy kolegów konserwatorów, tworząc grupę wykonawczą „Zespół”. Jako kierownik „Zespołu”, którego skład osobowo-fachowy zmieniał się w zależności od typu pracy konserwatorskiej, grupa działała na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. „Zespół” pod kierownictwem Adama Rachtana wielokrotnie wygrywał znaczące konkursy ofert na prace konserwatorskie. Wykazując się bardzo dobrą jakością i terminowością przeprowadzanych realizacji, grupa zyskała sobie dobrą opinię i uznanie w środowisku konserwatorskim.

„Zespół” jako grupa twórców, przy zleceniach płatnych z funduszy państwowych korzystał z pośrednictwa prawno-finansowego wielu instytucji, takich jak: ARA przy ZPAP, Pracownie Sztuk Plastycznych, Spółdzielnia Plastyka, Pracownia Plastyczno-Projektowa Kanon. Brak osobowości prawnej wymagał od „Zespołu” korzystania z pośrednictwa zarejestrowanych jednostek gospodarczych, co najczęściej podnosiło koszty realizacji prac. W 1992 roku kierownik „Zespołu” Adam Rachtan zdecydował się na zarejestrowanie samodzielnej jednostki prawnej pod nazwą Rachtan Art Restauro spółka z o.o.

„Zespół” – obecnie zarejestrowana spółka z o.o. Rachtan Art Restauro ma w swoim dorobku wiele realizacji konserwatorskich świadczących o możliwościach zawodowych grupy twórców. Kompleksowe prace konserwatorskie i remontowo-konserwatorskie firma Rachtan Art Restauro przeprowadzała na obiektach najwyższej klasy zabytkowej takich jak Katedra Wawelska w Krakowie, Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie i wielu innych. Okres 40 lat działalności prezentuje zamieszczony wykaz prac oraz liczne rekomendacje zawodowe.