Realizacje
 Strona główna  |  Realizacje  |  Inne lokalizacje 

    Aktualne realizacje     |    Częstochowa    |    Kraków    |    Wawel    |    Inne lokalizacje 

Inne lokalizacje - Galeria realizacji

I. Wnętrze Teatru Słowackiego, Collegium Maius, Kolegiata Św. Anny


Zoom Zoom Zoom

 


Inne lokalizacje - Wykaz realizacji

Olkusz – Fara 1967 r.
Usunięcie zanieczyszczeń z ołtarza głównego z ograniczoną konserwacją, pełny zakres prac konserwatorskich przy ołtarzach w nawach bocznych.

Zagórzany k. Gorlic 1967-1968 r.
Ołtarz główny, ołtarze boczne z obrazami sztalugowymi, oraz ambona - pełny zakres prac konserwatorskich.

Rymanów k. Krosna 1968 -1969 r.
Drewniany wystrój ruchomy kościoła: ołtarze, chór muzyczny, ambona, konfesjonały, malarstwo sztalugowe na płótnie i drewnie - pełny zakres prac konserwatorskich.

Szczytna Śląska 1969 r.
Konserwacja bogato rzeźbionych ołtarzy z XVIII wieku - pełny zakres prac konserwatorskich o wysokim stopniu trudności.

Besko k. Rymanowa 1970 r.
Kościół parafialny z XVII wieku - konserwacja polichromii ściennej oraz drewnianego wystroju ruchomego.

Kłodzko 1970 -1973 r.
Prace konserwatorskie w katedrze gotyckiej, obecnym kościele oo. Jezuitów: polichromie ścienne, dekoracja sztukatorska sklepienia, ołtarze ze stiukolustrami oraz drewniany chór muzyczny i ambona.

Nowy Targ 1972 r.
Konserwacja XVIII wiecznej ambony drewnianej, polichromowanej i złoconej.

Sromowce 1972 r.
Konserwacja kasetonowego polichromowanego stropu, polichromii ściennej (fryz podstropowy), ołtarzy, ambony, chóru muzycznego w kościele parafialnym.

Uchanie 1975 r.
Kamienne nagrobki z dekoracją rzeźbiarską, piętrowe, polichromowane - szkoła S.Gucciego.

Jabłoń k. Lublina 1976 r.
Neogotycki pałac myśliwski (Zamoyskich) - konserwacja bogatej dekoracji sztukatorskiej.

Bielany k. Stalowej Woli 1976 r.
Konserwacja barokowej polichromii ściennej w kościele.

Brok k. Warszawy 1977 r.
Konserwacja gotyckiej polichromii pod stropem w prezbiterium kościoła parafialnego.

Iwonicz Wieś 1977 r.
Jeden z największych w kraju kościołów drewnianych -konserwacja polichromii ściennej, drewnianego wystroju ruchomego, ołtarzowych obrazów sztalugowych.

Lindenholzhausen k. Limburga – Niemcy 1978 r.
konserwacja drewnianego ołtarza barokowego szkoły Hadamarskiej, połączona z demontażem i montażem w nowym kościele.

Skotniki k. Sandomierza 1978 -1979 r.
Gotyk nadwiślański: oryginalna polichromia z motywami kwiatowymi na ścianie tęczowej, drewniane ołtarze, stalle, i inne wyposażenie wnętrza kościoła.

Łoniów k. Sandomierza 1979 r.
Renesansowe polichromowane stalle pod chórem muzycznym kościoła - pełny zakres prac konserwatorskich.

Beszowa k. Pacanowa 1980 r.
Poklasztorny kościół oo. Paulinów: ołtarz główny i ambona - pełny zakres prac konserwatorskich.

Kiwów k. Radomia 1981 r.
Późnobarokowa polichromia ścienna w kościele - pełny zakres prac konserwatorskich.

Radom 1981 r.
Polichromowana klatka schodowa z XIX wieku- pełny zakres prac konserwatorskich.

Prandocin 1983 r.
Renesansowy ołtarz główny i ołtarze boczne - drewno polichromowane i złocone, ołtarzowe obrazy sztalugowe - pełny zakres prac konserwatorskich.

Wawrzeńczyce 1983 r.
Barokowy ołtarz główny kościoła - drewno polichromowane i złocone, obraz ołtarzowy­ - pełny zakres prac konserwatorskich.

Raciborowice 1985 r.
Kościół Fundacji Długoszowskiej: polichromia ścienna -oryginalne malarstwo kwaterowe, odsłonięcie oryginalnych żeber konstrukcyjnych, wykonanie malarskiej dekoracji ściennej w duchu epoki, konserwacja ołtarzy, stalli, ambony, chóru muzycznego, konfesjonałów.

Krosno 1985 r.
Drewniany ołtarz główny, ołtarze boczne i dekoracja sztukatorska- pełny zakres prac konserwatorskich.

Droginia-Osieczany 1986 r.
Demontaż ołtarzy przed wypełnieniem Zalewu Dobczyckiego, konserwacja i zabezpieczenie do przechowania oraz montaż w nowym kościele.

Nowy Wiśnicz 1989-1991 r.
Zespół Architektoniczny Zamku: prace konserwatorskie przy budynku bramy - dekoracja kamienna i sztukatorska, konserwacja detali kamieniarskich elewacji zamku - obramienia okien, cokoły, przypory, balustrada schodów.

Wiśnicz 1994 r.
Zespół Architektoniczny Zamku: prace konserwatorskie przy kamiennych elewacjach murów oraz elewacjach korpusu zamku z dekoracją architektoniczno-rzeźbiarską. Najcenniejszym obiektem poddanym konserwacji była bogato dekorowana brama wjazdowa.

Stary Sącz 1999 r.
Klasztor ss. Klarysek: konserwacja unikalnej barokowej ambony bogato rzeźbionej polichromowanej i złoconej.

Stary Sącz 2000 r.
Klasztor ss. Klarysek: konserwacja ołtarza bocznego wraz z dwoma obrazami sztalugowymi.

Podwik 2000 r.
Prace konserwatorskie w kościele parafialnym: konserwacja prezbiterium - polichromia, stiuki złocone oraz konserwacja ołtarza głównego.