Realizacje
 Strona główna  |  Realizacje  |  Kraków 

    Aktualne realizacje     |    Częstochowa    |    Kraków    |    Wawel    |    Inne lokalizacje 

Kraków - Galeria realizacji

I. Collegium im. Godlewskiego

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

II. Budynek ASP

Zoom

III. Dom Opieki Helclów

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

IV. Szkoła Chemiczna

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

V. Teatr Stary

Zoom Zoom Zoom Zoom

VI. Wieża Ratuszowa

Zoom Zoom Zoom Zoom

VII. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr w. Feliksa z Kantalicjo, ul. Mikołajska 18

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

VIII. Inne realizacje

Zoom Zoom Zoom

 


Kraków - Wykaz realizacji

Kraków 1975 r.
Kościół ss. Wizytek: polichromia sklepienia, ołtarz główny, ołtarze boczne, marmurowa balustrada, portale we wnętrzu - pełny zakres prac konserwatorskich.

Kraków 1977 r.
Kościół oo. Saletynów: ołtarz główny, rekonstrukcja bocznych dekoracji rzeźbiarskich na podstawie dokumentacji
fotograficznej.

Kraków 1980 r.
Kościół ss. Felicjanek: konserwacja ołtarzy bocznych.
Kościół Sióstr Miłosierdzia Bożego: konserwacja drewnianego wystroju ruchomego i portalu wejściowego.

Kraków 1981 r.
Kamienica przy ul. Pijarskiej - bogata dekoracja sztukatorska - konserwacja z demontażem w związku z wymianą stropów.

Kraków 1982 r.
Kościół oo. Karmelitów: Kaplica Matki Boskiej na Piasku: polichromia ścienna, ołtarz główny, stalle, chóry muzyczne - pełny zakres prac konserwatorskich..

Kraków 1981 -1983 r.
Kościół klasztorny ss. Norbertanek: konserwacja XIX wiecznej polichromii ściennej, drewnianego wystroju ruchomego i romańskiego portalu w kruchcie północnej.

Kraków 1982 r.
Pałac pod Baranami: podwójny portal z balkonem z głowami baranimi- pełny zakres prac konserwatorskich.

Kraków 1983 r.
Kościół Mariacki: Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej - dekoracja wnętrza z portalem i kratą - pełny zakres prac konserwatorskich.

Kraków 1985 r.
Teatr Stary: bogata dekoracja sztukatorska fryzu na elewacjach ­- pełny zakres prac konserwatorskich.

Kraków 1987 r.
Kościół oo. Pijarów: iluzjonistyczna polichromia barokowa z 1728 roku, autorstwa Ecksteina, całkowicie przemalowana - pełny zakres prac konserwatorskich.

Kraków 1987 r.
Kościół na Woli Justowskiej: odtworzenie ołtarza głównego (kopia ołtarza z Drogini), odtworzenie ołtarzy bocznych (kopie ołtarzy z Krzesławic), prace stolarskie, snycerskie, pozłotnicze, wykonanie obrazów sztalugowych na płótnie, monochromia i marmoryzacja.

Kraków 1988 -1989 r.
Pałac Czapskich: Konserwacja zabytkowych dekoracji architektoniczno-rzeźbiarskie na elewacjach pałacu.

Pałac Sztuki: konserwacja elementów architektoniczno - rzeźbiarskich na elewacjach.

Kraków 1989 r.
Grand Hotel: sala lustrzana - rekonstrukcja fasety (bardzo skomplikowanej technicznie), dekoracje sztukatorskie wnętrz oraz architektoniczno-rzeźbiarskie, detale z kamienia.

Kraków 1990- 1991 r.
Teatr im. Juliusza Słowackiego: konserwacja malowanej i złoconej dekoracji sztukatorskiej balkonów, obramienia sceny, plafonu, polichromii ściennej oraz kurtyny Siemiradzkiego we wnętrzu audytorium.

Kraków 1990-1992 r.
Collegium Maius z XV wieku: konserwacja wątku ceglanego i elementów kamiennych dziedzińca oraz elewacji zewnętrznych z cegły.

Kraków 1991 -1992 r.
Kanonicza: konserwacja renesansowej, kamiennej dekoracji architektoniczno - rzeźbiarskiej dziedzińca kamienicy przy ul Kanoniczej.

Pałac Wielkopolskich - Budynek Urzędu Miasta Krakowa:
- prace konserwatorskie przy wystroju westybulu: strop kasetonowy z dekoracją sztukatorską polichromowaną i złoconą, kamienne detale architektoniczne, drewniany strop kasetonowy, zabytkowa wyprawa ścian, sztuczny kamień.
- Rekonstrukcja polichromii fryzu podstropowego w sali im. J Lea.

Kraków 1993 r.
Centrum Kultury Żydowskiej (Dom Modlitewny): Rekonstrukcja polichromii ścian, konserwacja detali architektoniczno- rzeźbiarskich, rozety stiukowe złocone i polichromowane, marmurowe tablice, dekoracja zwieńczenia wnęki Aron Hakodesz.

Kraków – Mogilany 1993 -1994 r. Opactwo oo. Cystersów
Kościół św. Bartłomieja z XV w. - unikatowy zabytek na terenie Europy: konserwacja polichromii ściennych na drewnie oraz wystroju drewnianego wnętrza - ołtarze, ambona.

Kraków 1994 r.
Kolegiata św. Anny: rozpoczęcie kompleksowej konserwacji wystroju wnętrza kościoła. Bogata dekoracja stiukowa Baltazara Fontany: realizacja prac w prezbiterium

1995 r.
Przystąpienie do prac konserwatorskich w części centralnej transeptu, kopuły oraz nawy głównej.

1996 r.
Kontynuacja prac konserwatorskich dekoracji wnętrza.

1997 r.
Rozpoczęcie prac przy nawach bocznych, strona wschodnia, prospekt organów z balustradą, stalle w prezbiterium.

Kraków – Bielany 1993 r.
Klasztor oo. Kamedułów: rozpoczęcie prac konserwatorskich przy dekoracji wnętrza kościoła klasztornego. Kapitularz- renesansowa polichromia sklepienia, obrazy sztalugowe, stalle drewniane i ołtarz.
Kaplica św. Józefa- polichromia ścienna z XVII wieku oraz ołtarz.

1994 r.
Początek prac konserwatorskich przy ciągu kaplic tworzących nawy boczne (kaplica św. Romualda i Zwiastowania); polichromia ścienna, ołtarze drewniane malowane i złocone, obrazy sztalugowe, portale.

1995 r.
Rozpoczęcie prac konserwatorskich przy kaplicach św. Michała i Królewskiej. Kontynuacja prac konserwatorskich w pozostałych kaplicach.

1997 r.
Prace we wnętrzu: dekoracja sztukatorska i elementy marmurowe (ołtarze, portale) Rozpoczęto prace konserwatorskie na elewacjach kościoła.

1998 r.
Prace na barokowej elewacji frontowej kościoła i wieży północnej.

Kraków 1995 -1996 r.
Synagoga Tempel: prace badawcze i opracowanie programu prac konserwatorskich zlecone przez World Monuments Fund z Nowego Jorku.

1998 r.
Rozpoczęcie I etapu prac w Synagodze: konserwacja polichromowanego i złoconego stropu z fasetą.

1999 r.
II etap prac: konserwacja bogato dekorowanej polichromowanej i złoconej balustrady i elementów dekoracyjnych, ścian piętra Synagogi.

1999-2000 r.
Konserwacja parteru - malarstwo patronowe, dekoracje sztukatorskie, polichromowane stropy, marmurowa ściana Aron Hakodesz.

Kraków – Rynek Główny, Wieża Ratuszowa: konserwacja wątku ceglanego i kamiennego elewacji wieży -1 nagroda „Modernizacja Roku 98" w kategorii Elewacje Roku.

Stary Sącz 1999 r.
Klasztor ss. Klarysek: konserwacja unikalnej barokowej ambony bogato rzeźbionej polichromowanej i złoconej.

Kraków – Bielany 1999 r.
Klasztor oo. Kamedułów:
Kontynuacja prac przy fasadzie, wykonanie badań konserwatorskich na istnienie polichromii we wnętrzu kościoła.

Kraków 1999 r.
Podchorążówka — budynek Politechniki: konserwacja trzech kamiennych rzeźbionych portali wtórnie osadzonych we wnętrzu budynku.

Kraków – Bielany 2000 r.
Klasztor oo. Kamedułów: konserwacja elewacji południowej kościoła klasztornego wraz z wieżami.

Kraków 2000r.
Klasztor ss. Duchaczek: konserwacja złoconego ołtarza Głównego wraz z obrazami sztalugowymi.

Kraków 2001 r.
Podchorążówka - budynek Politechniki: konserwacja dwóch drewnianych stropów kasetonowych.

Kraków 2001 r.
Klasztor ss. Duchaczek: konserwacja bogato złoconych ołtarzy bocznych wraz z: malowidłem na desce z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, trzema obrazami olejnymi na płótnie, oraz konserwacja ambony.

Budynek ASP w Krakowie 2004 r.
Konserwacja zabytkowej stolarki okiennej.

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 2004-2005 r.
Konserwacja wnętrza teatru: bogate dekoracje snycerskie i stiukowe złocone i polichromowane.

Kraków 2005 gmach collegium im. Godlewskiego
Rozpoczęcie I etapu prac konserwatorskich przy elewacji frontowej, wątki ceglane wraz z kamienną i sztukatorską i dekoracją architektoniczną, wymianą stolarki okiennej, konserwacją stolarki drzwiowej.

Kraków 2006 – elewacje Teatru Starego
Konserwacja elewacji tynkowej z bogatą dekoracją sztukatorską

Kraków 2006 gmach collegium im. Godlewskiego
II etap prac konserwatorskich przy elewacji frontowej, wątki ceglane wraz z kamienną i sztukatorską i dekoracją architektoniczną, wymianą stolarki okiennej, konserwacją stolarki drzwiowej.

Kraków 2006 r. – elewacja budynku ASP w Krakowie
Konserwacja elewacji tynkowej i ceglanej z bogatym wystrojem architektonicznym

Kraków 2007-2008 kontynuacja prac na elewacjach gmachu collegium im. Godlewskiego
III etap prac konserwatorskich przy elewacjach skrzydeł bocznych; wątki ceglane i kamienne.

Kraków 2007-2008 kontynuacja prac na elewacjach gmachu ASP, pl. Matejki
Elewacja od strony pl. Matejki i ul. Paderewskiego o bogatym wystroju architektonicznym – konserwacja w pełnym zakresie.

Kraków 2007 rozpoczęcie prac na elewacji frontowej szkoły chemicznej przy ul. Krupniczek w Krakowie
Ceglana elewacja frontowa z partiami w tak zwanym tynku czesanym – rekonstrukcja tynku.

Kraków 2008 kontynuacja prac na elewacji frontowej i bocznej szkoły chemicznej przy ul. Krupniczek w Krakowie
Ceglana elewacja frontowa z partiami w tak zwanym tynku czesanym – rekonstrukcja tynku.

Kraków 2008 rozpoczęcie prac na elewacji frontowej domu opieki społecznej im. Helclów
Tynkowana elewacja wraz z dekoracją sztukatorska i wątkiem ceglanym, złoconymi napisami i obrazem na blasze.