Realizacje
 Strona główna  |  Realizacje  |  Wawel 

    Aktualne realizacje     |    Częstochowa    |    Kraków    |    Wawel    |    Inne lokalizacje 

Wawel - Galeria realizacji

I. Katedra Wawelska

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom
Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

II. Mur Trevano

Zoom Zoom

III. Mury Kleszczowe

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

IV. Wikarówka

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

 


Wawel - Wykaz realizacji

Wawel-Katedra
Konserwacja Bogato rozbudowanej architektonicznie i rzeźbiarsko kamienno-ceglanej elewacji frontowej Katedry Wawelskiej. Konserwacja kamienno - ceglanej elewacji zachodniej.

1994 r.
Dokończenie konserwacji elewacji zachodniej, rozpoczęcie prac na elewacji południowej Katedry z wieżą Srebrnych Dzwonów.

1995 r.
Kontynuacja prac przy elewacji południowej, kaplicy Wazów, szczytu transeptu oraz kaplicy Zugmuntowskiej ze złoconą kopułą. Rozpoczęcie konserwacji elewacji północnej oraz wschodniej.

1996 r.
Kontynuacja prac przy elewacji północnej wraz z kaplicami. Konserwacja wschodniej ściany szczytu Skarbca oraz Wieży Zygmuntowskiej. Rozpoczęcie badań konserwatorskich przy cennych dekoracjach malarskich (klasy-0) w kaplicy Świętokrzyskiej.

1997 r.
Dokończenie prac na elewacji północnej skarbca Katedry, kontynuacja prac na północnej elewacji ceglanej i kontynuacja badań do tryptyków Kaplicy Świętokrzyskiej.

1998 r.
Konserwacja polichromii i wyposażenia wraz ze stropem kasetonowym w skarbcu Katedry Wawelskiej, zakończenie prac badawczych i rozpoczęcie konserwacji w kaplicy Świętokrzyskiej. Konserwacja elewacji wschodniego ambitu wraz z kaplicą Batorego.

Kraków – Wawel 1998 r.
Konfesja św. Stanisława: prace przy marmurowej dekoracji architektoniczno - rzeźbiarskiej, konserwacja złoconych elementów dekoracyjnych i złoconej rzeźby pełnowymiarowej (metal i drewno) wraz ze złoconą kopułą i kolumnami, konserwacja elementów z brązu oraz unikalnego.

1999 r.
Mur Trevano: konserwacja wątku kamiennego przykatedralnego muru. Prezbiterium Katedry: konserwacja ołtarza głównego i dekoracji w prezbiterium wraz z bramkami marmurowymi, brązowymi kratami i płaskorzeźbami.

Kraków – Wawel 2000 r.
Katedra Wawelska: prace konserwatorskie w kaplicy bp. Tomickiego: dekoracja rzeźbiarska, nagrobki, portal. Prace na elewacji północnej katedry- wątek ceglany.

Kraków – Wawel 2001 r.
Katedra Wawelska: prace konserwatorskie w kaplicy Lipskich - nagrobki z marmuru i alabastru, stiukolustro, marmur, złocone, dekoracje sztukatorskie, polichromia w tym oryginalna z XVIIw.

Kraków – Wawel 2001 r.
Kontynuacja prac przy północnej elewacji Katedry Wawelskiej przy wątku ceglanym i kamiennym.

Kraków – Wawel 2001 r.
Konserwacja wschodniej elewacji Wikarówki, z oryginalnymi renesansowymi obramieniami okiennymi oraz kamiennym portalem.

Kraków – Wawel 2001/2002 r.
Prace konserwatorskie przy gotyckim wątku ceglanym oraz średniowiecznych malowidłach w rezerwacie architektoniczno-archeologicznym św. Gereona Zamku Królewskiego.

2002 r.
Konserwacja południowej elewacji Wikarówki, z oryginalnymi renesansowymi obramieniami okiennymi oraz dekoracją stiukową.

Kraków– Wawel 2003 r.
Prace konserwatorskie przy Murach Kleszczowych Wzgórza Wawelskiego – wątek ceglany wraz z wieżyczką klatki schodowej do Smoczej Jamy.

Prace konserwatorskie przy Wikarówce na Wawelu – elewacja zachodnia i w podworcu – wątek tynków, kamieniarka i cokół.

Rozpoczęcie prac konserwatorskich przy elewacjach z kamienia łamanego i kamiennym detalu architektonicznym.

Rozpoczęcie prac w Kaplicy Zygmuntowskiej – renesansowe dekoracje ścian i sklepienia kaplicy.

Kraków – Wawel 2004 r.
Prace konserwatorskie przy Wikarówce na Wawelu – elewacja północna i wschodnia – wątek tynków, konserwacja kamieniarki i wątku ceglanego wieżyczki, cokół kamienny, wymiana okien.